Пожароизвестителни инсталации

“Про Файър Консулт“ ЕООД извършва планова профилактика на изградените системи за пожароизвестяване, като издава задължителните по наредба протоколи, които удостоверяват, […]

Лични предпазни средства

Личните предпазни средства са различни приспособления и предмети, които работниците използват за индивидуална защита от отделни професионални вредности, присъстващи в […]

Услуги

Фирма Про Файър консулт ЕООД предлага следните услуги: – Консултации по прилагането на действащите експлоатационни и строителни  противопожарни нормативи.  – Проучване […]

За нас

Фирма ПРО ФАЙЪР КОНСУЛТ е сформирана от професионалисти с дългогодишен опит в изграждането и поддръжката на системи за сигурност и […]

Пожарна безопастност:

– Пожароизвестителни инсталации – Пожарогасителни инсталации – ВСОДТ – Системи за гласово оповестяване – Пожарогасители – Схеми за евакуация, табели […]