Пожарогасителна система за обемно гасене с чист агент 3M™ Novec™ 1230

3M™ Novec™ 1230ни позволява да допълним съществуващата ни гама от гасителни агенти, тъй като постепенното излизане от халоните се ускорява в много страни по света.
3M™ Novec™ 1230е известен като флуориран кетон и се произвежда от 3М. Той е с ниска токсичност и има точка на кипене 49о С и следователно съществува като течност при стайна температура. 
Подобно на халон 1301 и 3M™ Novec™ 1230 е с високо налягане на изтласкващия газ (азот) 25 бара.
Подобно на повечето други химични агенти, той бързо гаси чрез комбинация от абсорбция на топлина (нейното основно действие) и някои химични интерференции с пламъка.

Екологични характеристики

3M™ Novec™ 1230 не съдържа нито бром, нито хлор и има нулев потенциал за изчерпване на озона (ODP = 0). Атмосферният живот на флуида 3M™ Novec™ 1230се оценява на 3-5 дни и е с потенциал за глобално затопляне 1(GWP = 1)се счита, че Novec 1230 няма измеримо въздействие върху изменението на климата. Тези свойства гарантират, че 3M™ Novec™ 1230представлява наистина устойчива технология и отговаря на всички изисквания в протокола от Киото за чист и безопасен пожарогасителен агент.

Безопасност

Тестът за остра токсичност показа, че 3M™ Novec™ 1230е безопасна при крайните концентрации. Границата на експозиция на ефективна токсичност е по-голяма от 10%, както при остра инхалационна експозиция, така и при сърдечна сенсибилизация. Без наблюдавано ниво на неблагоприятно въздействие (NOAEL) и при ниска проектна концентрация предлага  високи граници на безопасност (до 100%).3M™ Novec™ 1230е идеален за затворени пространства с присъствие на хора, при което не съществува риск за хората при нормална проектна концентрация. Гасителният агент не оставя следи и замърсявания след изпускането му. Не причинява корозия и е електрически непроводим. Съвместими със стандарта БДС EN 15004

Приложения

Въпреки че има ниска точка на кипене, 3M™ Novec™ 1230може да бъде ефективно изпарена при широк диапазон от температури на опасност. Следователно е на разположение да защити от повечето пожари, традиционно защитени с халон 1301 и е ефективен за пожари клас А, В, както и за пожари в помещения с активно електро- и електронно оборудване. Особено важен в морски и други приложения, където се счита, че високите граници на безопасност и дългосрочна устойчивост са важни характеристики.
Подходящ за защита на сложно и скъпо електронно оборудване, компютри, софтуeр, файлове с данни, комуникационно оборудване, сложна медицинска техника, машинни зали, контролни зали с електрическо и електронно оборудване и др.

Възобновяване и регенериране

Едно от предимствата на високата точка на кипене на 3M™ Novec™ 1230, е, че той има много ниско налягане на парите, което му позволява да се транспортира в леки контейнери или съдове, за разлика от стоманените балони за високо налягане. Това позволява бързото и лесно регенериране на гасителният агент 3M™ Novec™ 1230 и тъй като и двете операции по пълненето и презареждането са възможни само чрез изливане на течността в контейнера, последвана от въвеждане на изтласкващия газ, операцията е далеч по-проста, отколкото при презареждането на традиционните пожарогасителни газове с високо налягане.

Характеристики:

• Нулева възможност за изчерпване на озоновия слой 
• Незначително потенциал за глобално затопляне 
• Атмосферен живот по-малък от 5 дни 
• Безопасен за използване в затворени пространства
• Съществуващата система за гасене с различни халони могат да се  адаптират за използване на флуид 3M™ Novec™ 1230
• Изисква минимално пространство за съхранение 
• Тествани  и сертифицирани от независим  орган (UL / FM) и въведени във временния списък наS.N.A.P.(Significant New AlternativesPolicy) от US E.P.A. (United States EnvironmentalProtectionAgency)

• Предоставен за включване в ISO и CEN стандартите за проектиране

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *