Технологията за видеонаблюдение съществува от десетилетия, но подобренията през последните години я правят още по-ефективна при разпознаване и залавяне на нарушители и извършители на деяния насочени, както към личността, така  и към собствеността  на хора и организации  и подвеждането им под съдебна отговорност.

Съществуват много и различни системи за видеонаблюдение. В зависимост от охраняваният обект и предназначението на камерите – за външен или вътрешен монтаж, за дневно или нощно наблюдение, с PTZ контрол за движещи се обекти или превозни средства, корпусни или куполни, вандалоустойчиви и др. В зависимост от нуждата за доказателствен материал пред съдебните органи – с устройства и/или средства за запис и архивиране. В зависимост от нуждата за отдалечено наблюдение на различни устройства – с IP системи за мониторинг и дистанционен  контрол.

При изграждането на тези системи е необходимо да се спазят няколко важни етапа –  анализиране на обекта, съобразяване с заобикалящата го среда,  проектиране на системата използвайки съвременни методи и средства за оптимална конфигурация и максимална ефективност  вземайки предвид желанията и възможностите на потребителя.

Изградените от нас  инсталации са съобразени с всички действащи в Република България законови  разпоредби . Използваното оборудване и техника е продукт  на реномирани  и доказани световни производители лидери в производството на този тип техника и са сертифицирани от международно признати организации. Инсталациите се изпълняват от обучени и сертифицирани  специалисти.