Какво е FM200 пожарогасителна система?

FM200 газ е известен също като HFC 227ea. FM200 е безводна пожарогасителна система, задействана в риск потушава огъня за 10 секунди.

Колко безопасно е FM200?

FM200 гасителен агент се намира като активно вещество в пропелент за медицински инхалатори. Безспорен факт от гореизложеното е, че газът FM200 е изключително безопасен и подходящ за пожарогасителни инсталации  проектирани за закрити помещения.

Как работи FM200?

Съществува често погрешно схващане, че газът FM200 намалява кислорода, това не е вярно! Първоначално FM200 отнема топлинната енергия на пожара, докато стане невъзможно поддържането на горенето. Следва химична реакция, при която изпуснатите свободните радикали спират самоподдържащата се верижна реакция на горивния процес.

Типичната концентрация на FM200 за пожарогасителен агент обикновено е между 7,9% до 8,5%. Тази концентрация се определя от риска, препоръчано  и от OEM (Оригиналните производители на оборудването) и стандарта  ISO 14520 за системи за пожарогасителни инсталации.

Какви са предимствата на пожарогасителната система FM200?

Основното предимство на FM200 гасителен агент,  е малкото количество газ  необходимо  за потушаване на пожара. Това означава по-малко бутилки, следователно по-малко загубено пространство за съхранение на бутилките с FM200.

Системите FM200 достигат нива на гасене за 10 секунди или по-кратко време, подходящ за пожари на инсталации под постоянно електрическо напрежение, твърди горими  материали и  лесно възпламеними   течности. FM200 бързо гаси огъня, което означава по-малко щети, по-ниски разходи за ремонт. Както всяка друга пожарогасителна система, FM200 системите са проектирани с допълнителна сигурност за хората, оказваща се в максимално допустимата гасителна концентрация безопасна за хора и достатъчна за потушаването на пожара.

FM200 е класифициран като чист агент, което означава, че е безопасно да се използва в закрити  помещения. Безопасността на помещенията с  гасителен агент  от газа FM200 е доказана в реалния опити  провеждани  повече от десетилетие и потвърдени с  широки научни изследвания. Системите FM200 заемат по-малко място за съхранение от повечето други противопожарни инсталации, като тези с СО2  гасителен агент например.

В допълнение към предимствата за противопожарната безопасност при използването на FM200, е ползите и за околната среда. FM200 пожарогасителят не разрушава стратосферния озон и има минимално въздействие върху околната среда по отношение на въздействието, което катастрофалният пожар би имал. FM200 пожарогасителни системи  е решение, което вече работи в повече от 100 хиляди приложения, в повече от 70 страни по света.