Видеонаблюдение

Технологията за видеонаблюдение съществува от десетилетия, но подобренията през последните години я правят още по-ефективна при разпознаване и залавяне на […]

3M™ Novec™ 1230

Пожарогасителна система за обемно гасене с чист агент 3M™ Novec™ 1230 3M™ Novec™ 1230ни позволява да допълним съществуващата ни гама […]

Домофони системи

ПроФайър Консулт ЕООД предлага аудио и видеодомофонни системи, като част от контрол на достъпа и/или повишаване на сигурността на сградата […]

Контрол на достъпа

Системата за контрол на достъп осигурява централизирано управление и оторизиран  достъп до помещения, сгради, асансьори и др. Това се осъществява […]

Газсигнализация

В съвременния бит, някой удобствата които улесняват живота и ежедневието ни, са се превърнали в незаменима част от него , […]

СОТ

Използването на сигнално – охранителна техника за охрана на обекти е специализиран вид охрана, включваща проектиране, монтаж, използване и поддържане […]

Пожарогасители

НОСИМИ И ВОЗИМИ ПОЖАРОГАСИТЕЛИ Пожарогасителите са предназначени за  първоначално гасене на запалвания и/или локални пожари на твърди материали, леснозапалими и […]