Фирма Про Файър Консулт ЕООД притежава следните сертификати

Разрешително за дейности по чл. 129, ал. 2, т. 1 до 5 от ЗМВР – Поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения
Сертификат за монтаж и поддръжка на системи за видеонаблюдение с висока резолюция
Сертификат за монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на стационарно противопожарно оборудване съдържащо флуорирани парникови газове
Сертификат за монтаж и поддръжка на сигнално – охранителни системи
Свидетелство за монтаж и поддръжка на системи за IP видео наблюдение