Използването на сигнално – охранителна техника за охрана на обекти е специализиран вид охрана, включваща проектиране, монтаж, използване и поддържане на съответна техника за опазване, защита и сигнализиране на обекти.
С използването на охранителни системи се цели предотвратяване на злонамерен достъп до площи от обекта или целия обект посредством устройства за детекция на движение в охраняемите обеми, детекция на проникване откъм периферията на обекта чрез охрана на стъклените площи, врати, леки стени и др. След обработка регистрираните сигнали се препращат към организация за централизиран мониторинг за вземане на мерки или собственика на имота (съоръжението). Охранителната техника не винаги има нужда да се свържи към организация за централизиран мониторинг, това е опция когато искаме физическо присъствие на хора на или до охранявания субект и е свързана с допълнителни разходи и форсмажорни обстоятелства , които не винаги ни гарантират очаквания ефект.
Сигнално-охранителните средства могат да се разглеждат и като средства, намаляващи (предпазващи) рисковете и опасностите от нежелани събития, предизвикващи морални и материални загуби в поетите за охрана и защита обекти – офиси, банки, предприятия, складове, магазини, дворове, жилища и др. Целта е повишаване на сигурността и безкомпромисност в охранявания обект, намаляване субективността на човешкия фактор и поемане под охрана на повече обекти с използването на по-малък човешки ресурс чрез оборудването им със сигнално-охранителни системи.