Фирма “Про Файър Консулт“ ЕООД притежава свидетелство N:718/23.06.2017 г. от Главна Дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР във връзка с чл. 129, ал.2, т. 1-5 от ЗМВР за поддържане и  обслужване на пожароизвестителни системи на територията на Р. България.

Ние предлагаме абонаментна техническа подръжка и сервиз на следните видове пожарогасителни системи, като покриваме следните стандарти за поддръжка:
1. За автоматичните спринклерни инсталации – т. 20 от БДС EN 12845:2006 – „Стационарни противопожарни инсталации. Автоматични спринклерни инсталации. Проектиране, монтиране и поддържане“
2. За стационарните пожарогасителни системи с прах – БДС EN 12416-2 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с прах. Част 2: Проектиране, изграждане и поддържане“ 
3. За стационарните пожарогасителни инсталации с пяна – БДС EN 13565-2 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с пяна. Част 2: Проектиране, изграждане и поддържане“
4. За стационарните пожарогасителни инсталации с кондензирали аерозоли – СД CEN/TR 15276-2 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Пожарогасителни инсталации с кондензирали аерозоли. Част 2: Проектиране, монтиране и поддържане“

5. За стационарните пожарогасителни инсталации с разпръсната струя вода – СД CEN/TS 14816 „Стационарни пожарогасителни инсталации. Инсталации с разпръскване на вода. Проектиране, монтиране и поддържане“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *