Личните предпазни средства са различни приспособления и предмети, които работниците използват за индивидуална защита от отделни професионални вредности, присъстващи в работната среда. Те са необходими при извършване на работа за отстраняването на различни аварийни ситуации при ремонт и контрол на различна производствена и химическа апаратура, при работа в закрити съдове и комуникации и наличие на вредни вещества в тях, при производствена дейност, свързана с отделянето на вредни пари, газове и токсични прахови аерозоли, при интензивна ултравиолетова и инфрачервена радиация, при работа с радиоактивни вещества и т.н. Значението на личните предпазни средства е особено голямо за тези видове производства и технологии, за които не са осигурени технологични и технически средства за вредно въздействащите фактори върху работещите. Необходимо е да се отбележи, че личните предпазни средства не премахват професионалните вредности, но отстраняват възможността за тяхното неблагоприятно въздействие, като се явяват допълнение към основните мероприятия, които се провеждат в различните отрасли на промишлеността и селското стопанство.
При работа с риск за здравето и безопасността, който не може да се отстрани по друг начин, работодателят осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства (ЛПС).

   Личните предпазни средства трябва

1. да осигуряват защита от рисковете, при които се прилагат, без те самите да водят до увеличаване на който и да е риск; 
2. да отговарят на условията на съответното работно място; 
3. да са съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работещите, които ги използват; 
4. да съответстват на размерите на използващия ги, ако е необходимо, след подходящо регулиране.


Доставяме всякакви лични предпазни средства след предварителна, договорка и заявка!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *