НАРЕДБА Iз-1971 от 29.10.2009г. за строително-техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, с обнародвани промени в ДВ-бр.75/2013,определя:
– съгласно член 55, в сгради, предвидени за повече от 100 обитатели за всички функционални класове, е задължително проектирането и монтирането на  СГО,
проектирани при изискванията на стандарт EN 60849 и изпълнени със сертифицирани продукти и решения по БДС EN-54 Приложение 1.към чл.3.
II. Стандарт – БДС EN 60849  – ЗВУКОВИ СИСТЕМИ ЗА АВАРИЙНИ СИТУАЦИИ (IEC 60849:1998)
-Отнася се за системите за усилване и разпределение на звук, използвани за бързо и ефективно мобилизиране на обитатели на закрити и открити площи при възникване на аварийни ситуации;
-Отнася се за системи използващи звукови сигнали и за системи използващи гласови съобщения при аварийни ситуации;
-Целта му е стандартизирането на  функционалните изисквания към звуковите системи, чието основно предназначение е разпространяването  информация, целяща опазването на човешки живот при аварийни ситуации;
-Задава характеристиките и методите за измерване, необходими за разработването на системи за гласово оповестяване (СГО).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *