logo

   

Фирма Про Файър Консулт ЕООД притежава следните сертификати:

1) Разрешително за дейности по чл. 129, ал. 2, т. 1 до 5 от ЗМВР - Поддържане и обслужване на противопожарни системи и съоръжения

серт.1

2) Свидетелство за монтаж и поддръжка на системи за IP видео наблюдение

серт.2

3) Сертификат за монтаж и поддръжка на сигнално - охранителни системи

серт.3

4) Сертификат за монтаж и поддръжка на системи за видеонаблюдение с висока резолюция

серт.4

5) Сертификат за монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на стационарно противопожарно оборудване съдържащо флуорирани парникови газове

серт.5